INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

1.   Informacje o wysokości odpłatności za przedszkole można uzyskać:

  • osobiście w księgowości przedszkola
  • telefonicznie pod nr: 63 242 42 33 w. 21.

2.    Konto do opłat za przedszkole (WYŁĄCZNIE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I ŻYWIENIE)

GETIN BANK ODDZIAŁ KONIN:

48 1560 0013 2015 2806 4437 0001.

3.   Przelew na konto przedszkola należy wykonać do 12-tego każdego miesiąca. Dokonując przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • numer grupy, do której uczęszcza dziecko.

4.   Wpłaty w kasie przedszkola przyjmowane są do dnia 15-tego każdego miesiąca w wyznaczone dni.

5.   Do wpłat po 15-tym każdego miesiąca zostaną naliczone odsetki ustawowe za zwłokę.

6.   Proszę wszystkich rodziców o bezwzględne  przestrzeganie terminów opłat!