Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z opóźnionym rozwojem wymowy, wadami wymowy, niechęci do mówienia, zaburzeniami słuchu fonematycznego oraz zaburzeniami analizy i syntezy słuchowej.

CELEM ZAJĘĆ JEST:

  • Stymulowanie prawidłowego rozwoju językowego dzieci.
  • Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
  • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.
  • Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
  • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

Prowadząca:
mgr Krzysztofa Sattler

 

Zajęcia wspomagające, przeznaczone są dla dzieci, które nie rozwijają się harmonijnie, z różnych względów radzą sobie gorzej od innych, osiągają słabsze wyniki w edukacji przedszkolnej.

Celem zajęć jest:

  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych;
  • wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach;
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji;Prowadząca: mgr Katarzyna Krygier