SKŁAD RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA – Aneta Kuznowicz-Bobrowska

ZASTĘPCA – Mateusz Górski, Lucyna Rura

SKARBNIK – Anna Bączkiewicz, Daria Tralewska

SEKRETARZ – Karolina Kuznowicz

                   

Przedszkole Nr 6, 62-510 Konin, ul. Solskiego 4

         tel. (63) 242 42 33