SKŁAD RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA – Aneta Kuznowicz-Bobrowska

ZASTĘPCA – Mateusz Górski, Lucyna Rura

SKARBNIK – Anna Bączkiewicz, Daria Tralewska

SEKRETARZ – Karolina Kuznowicz