Drodzy Rodzice!

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 będzie odbywać się w dwóch etapach:

I etap - kontynuacja – przeznaczony dla tych dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 należy złożyć u nauczycieli w grupie, niedostarczenie Deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

II etap – rekrutacja dzieci nowych

W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, należy postępować zgodnie z etapami wskazanymi pod adresem http://www.konin.przedszkola.vnabor.pl 

Strona będzie aktywna od 01.03.2023 r. do 24.03.2023 r.

Po zakończeniu rejestracji należy wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Deklaracja o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dla dzieci uczęszczających do przedszkola) - pobierz

Terminy - https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2023_016_01_1675759974.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 16/2023 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin –

 https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2023_016_1674209788.pdf