Deklaracja dostępności Strona Głowna oraz BIP Przedszkola nr 6 w Koninie

Przedszkole nr 6 w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Głowna Przedszkola nr 6 w Koninie oraz BIP

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Pikuła.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (63) 242 42 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Przedszkole Nr 6
 • Adres: Solskiego 4
 • 62-510 Konin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242 42 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek posiada dwie furtki, jedną od frontu przedszkola, drugą od strony kuchni. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną z furtek - zabezpieczoną domofonem, drugą - otwieraną ręcznie, a następnie drzwi wejściowe - otwierane ręcznie zabezpieczone przyciskiem magnetycznym.

 • Budynek jest jednopoziomowy, częściowo podpiwniczony - schody znajdują się tylko w części piwnicznej do użytku personelu.

 • Budynek wyposażony jest w jedną łazienkę częściowo przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma: windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W odległości ok. 40m od przedszkola znajduje się parking miejski, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.