ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU NR 6 W KONINIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Nazwa programu Autorzy Wydawnictwo
„Od zabawy do nauki - program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki”. Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała,
Dorota Sikora-Banasik, Irena Zbroszczyk, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos.
Nowa Era 2017 r.
„Szkoła za rok – program wychowania przedszkolnego - roczne przygotowanie do szkoły”. Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała,
Dorota Banasik,
Irena Zbroszczyk.
Nowa Era 2017 r.
„Elementarz sześciolatka- program wychowania przedszkolnego- roczne przygotowanie do szkoły”. Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska, Katarzyna Kamińska-Dolata. Nowa Era 2017 r.
„Zbieram, poszukuję, badam – program wychowania przedszkolnego”. Dorota Dziamska, Marzena Buchnat. Nowa Era 2017 r.
„English Play Box –program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania     się językiem angielskim zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego     dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.”
Dorota Sikora-Banasik,
Ewelina Wilkos.
Nowa Era 2017 r.