6:00 - 8:00 schodzenie się dzieci; zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, poranna gimnastyka, czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania
8:30 - 9:00 ŚNIADANIE
9:00 - 9:15 czynności samoobsługowe; przygotowanie do zajęć
9:00 - 10:00 SYTUACJE EDUKACYJNE ORGANIZOWANE zajęcia edukacyjne kierowane przez nauczyciela z całą grupą realizowane w oparciu o Podstawę Programową, zabawy ruchowe i twórcze
10:00 - 12:00 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU; gry i zabawy organizowane, wycieczki, zabawy dowolne; praca indywidualna, przygotowanie do obiadu– czynności samoobsługowe, nakrywanie do stołów;
12:00 - 12:30 OBIAD – czynności samoobsługowe; porządkowanie po obiedzie;
12:30 - 14:00 odpoczynek poobiedni (relaks i wyciszenie poprzez słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczycielkę, słuchanie muzyki poważnej i relaksacyjnej), zabawy dowolne oraz tematyczne; zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, zabawy na powietrzu;
14:30 - 15:00 PODWIECZOREK – czynności samoobsługowe; nakrywanie do stołów;
15:00 - 17:00 zabawy dowolne, tematyczne, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci;