DYREKTOR

mgr Maria Pikuła

 

WICEDYREKTOR

mgr Małgorzata Bąkowska

 

GRUPA I

mgr Anna Jackowiak

mgr Katarzyna Krygier

Grupę wspomaga: woźna Emilia Rybarczyk

 

GRUPA II 

mgr Małgorzata Bąkowska

mgr Magdalena Małas

Grupę wspomaga: woźna Elżbieta Fryska

 

Grupa III

Gizela Samogranicka

mgr Aneta Ewa Śledź

Grupę wspomaga: woźna Monika Janiszewska

 

GRUPA IV

mgr Renata Blejwas

mgr Ewelina Rymarczyk-Jarosz

Grupę wspomaga: woźna Maria Pałucka

 

GRUPA V 

mgr Sylwia Malina-Rusin

mgr Anna Osmałek

Grupę wspomaga: woźna Ewa Kwiecińska

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Wojdyńska

  

 STARSZY SPECJALISTA 

mgr Justyna Klejna

 

STARSZY INTENDENT 

Jadwiga Jeżewska

 

PERSONEL  KUCHNI 

Elżbieta Cichos- szefowa kuchni 

Agata Łęt

 Grażyna Stolarska

 

KONSERWATOR 

Józef Fabisiak

 

DODATKOWO W PRZEDSZKLU ZATRUDNIENI SĄ:

 mgr Wioletta Ławniczak-Fritz - nauczyciel religii 

mgr Krzysztofa Sattler - logopeda

                   

Przedszkole Nr 6, 62-510 Konin, ul. Solskiego 4

         tel. (63) 242 42 33