DYREKTOR

mgr Maria Pikuła

 

GRUPA I

mgr Ewelina Rymarczyk-Jarosz

Gizela Samogranicka

Grupę wspomaga: woźna Iwona Podlasińska

 

GRUPA II 

mgr Renata Blejwas

mgr Anna Osmałek

Grupę wspomaga: woźna Katarzyna Niemiec

 

Grupa III

mgr Anna Jackowiak

mgr Katarzyna krygier

Grupę wspomaga: woźna Małgorzata Rogalska

 

GRUPA IV

mgr Magdalena Małas

mgr Małgorzata Bąkowska

Grupę wspomaga: woźna Elżbieta Fryska

 

GRUPA V 

mgr Ewa Śledź

mgr Anna Leśniewska

Pomoc nauczyciela: Renata Zajączkowska

Grupę wspomaga: woźna Maria Pałucka

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Wojdyńska

  

 STARSZY SPECJALISTA 

mgr Justyna Klejna

 

REFERENT

mgr Katarzyna Zapadka

 

PERSONEL  KUCHNI 

Elżbieta Cichos- szefowa kuchni 

Edyta Stolarska-Stasiak - kucharz

Agata Łęt

 Grażyna Stolarska

 

KONSERWATOR 

Józef Fabisiak

 

DODATKOWO W PRZEDSZKLU ZATRUDNIENI SĄ:

 mgr Wioletta Ławniczak-Fritz - nauczyciel religii 

mgr Krzysztofa Sattler - logopeda

mgr Magdalena Maciejewska - nauczyciel zajęć dodatkowych