DYREKTOR

mgr Maria Pikuła

 

GRUPA I

mgr Ewa Śledź

mgr Anna Orłowska

Grupę wspomaga: woźna Maria Pałucka

 

GRUPA II 

mgr Lidia Borek

mgr Anna Leśniewska

Grupę wspomaga: woźna Marzena Rachubińska

 

GRUPA III

mgr Anna Osmałek

mgr Renata Blejwas

Grupę wspomaga: woźna Katarzyna Niemiec

 

GRUPA IV

mgr Magdalena Małas

mgr Małgorzata Bąkowska

Nauczyciel terapeuta: mgr Janina Borowska

 Grupę wspomaga: woźna Elżbieta Fryska

 

GRUPA V 

mgr Katarzyna Krygier

mgr Ewelina Rymarczyk-Jarosz

Pomoc nauczyciela: Renata Zajączkowska

Grupę wspomaga: woźna Wioletta Chmiel

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Wojdyńska

  

 STARSZY SPECJALISTA 

mgr Justyna Klejna

 

  

PERSONEL  KUCHNI 

Agata Łęt- szefowa kuchni 

Edyta Stolarska-Stasiak - kucharz

 Grażyna Stolarska

 

KONSERWATOR 

Józef Fabisiak

 

DODATKOWO W PRZEDSZKOLU ZATRUDNIENI SĄ:

mgr Krzysztofa Sattler - logopeda

mgr Magdalena Maciejewska - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

mgr Magdalena Przybylak - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

mgr Marta Betlejewska-Biedziak - pedagog specjalny

mgr Janina Borowska - nauczyciel terapeuta

    mgr Magdalena Janiak - psycholog

                                                                                                             Agnieszka Przeszło - religia