Szanowni Rodzice! Kochane Dzieci!

Informujemy, że od poniedziałku 19.04.2021 r. Przedszkole wraca do pracy w systemie stacjonarnym.
Czekamy na Was i cieszymy się, że po 3 tygodniowej przerwie będziemy mogli się z Wami spotkać.
 
Do zobaczenia ????

 

Drodzy Rodzice!

W związku z przedłużeniem obostrzeń od dnia 10.04.2021 r. do 18.04.2021 r. zawiesza się stacjonarne funkcjonowanie przedszkola w w/w terminie.

Dyrektor na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna ma obowiązek zapewnić zajęcia i opiekę dzieciom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz dzieciom rodziców, z których przynajmniej jedno spełnia warunki zawarte w rozporządzeniu;

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6  pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wzór wniosku, który należy wypełnić w przypadku chęci skorzystania z możliwości zorganizowania opieki dla Waszych dzieci – dostępny u nauczycielek grup lub osobiście w przedszkolu.

Wnioski proszę składać osobiście w przedszkolu lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dalsze informacje będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej www.przedszkole6-konin.pl oraz facebooku.

 Dyrektor

 

DRODZY RODZICE!

Przedszkole realizować będzie podstawę programową wychowania przedszkolnego w ramach pracy zdalnej z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w oparciu o zmodyfikowany program wychowania przedszkolnego.

Dostęp do pracy zdalnej poszczególnych grup:

I grupa

Grupowy Messenger

Rozmowy indywidualne z rodzicami:

p. E. Rymarczyk-Jarosz       wtorek, czwartek 16:00-17:00

p. G. Samogranicka                poniedziałek, środa 16:00-17:00

II grupa

Grupowy Messenger

Rozmowy indywidualne z rodzicami:

p. A. Osmałek            poniedziałek, środa 16:00-17:00

p. R. Blejwas              wtorek, czwartek 16:00-17:00

III grupa

Grupowy Messenger

Rozmowy indywidualne z rodzicami:

p. A. Jackowiak          poniedziałek, środa, czwartek 16:00-17:00

p. K. Krygier             poniedziałek, środa, czwartek 16:00-17:00

IV grupa

Grupowy Messenger

Rozmowy indywidualne z rodzicami:

p. M. Małas                od poniedziałku do piątku 16:00-17:00

V grupa

Grupowy Messenger

Rozmowy indywidualne z rodzicami:

p. E. Śledź                  poniedziałek, wtorek, środa 16:00-17:00

p. A. Leśniewska        czwartek, piątek 11:00-12:00

 

Zachęcamy do odwiedzania przedszkolnego Facebooka z licznymi ofertami zabaw.

 

Logopeda:

p. Krzysztofa Sattler poniedziałek 15:30-16:30

Telefon 669-830-016

Nauczyciel zajęć specjalistycznych:

p. M. Maciejewska wtorek i czwartek 16:00-17:00

Telefon dostępny u nauczycieli w grupach

Drodzy Rodzice życzymy Wam dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.

Do zobaczenia w przedszkolu.

Dyrektor i Kadra Pedagogiczna Przedszkola Nr 6 w Koninie

 

 

Szanowni Rodzice!

W związku z zamknięciem Przedszkola Nr 6 w okresie od 04.03 do 12.03.2021 r. i w trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo Dzieci, Rodziców i Pracowników Przedszkola, informuję, że 5 marca br. (piątek) zostanie przeprowadzone, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Ozonowanie całej placówki z wyszczególnieniem sal dydaktycznych, łazienek, szatni i korytarzy, gabinetów oraz kuchni wraz z zapleczem kuchennym, jak również innych pomieszczeń. Metoda ta całkowicie niszczy wirusy, bakterie, pierwotniaki, drobnoustroje, roztocza, alergeny itp. Zapewniając bezpieczeństwo, czystość, świeżość i przede wszystkim zapobiegając infekcjom i zakażeniom. W związku z powyższym w wyznaczonym dniu Przedszkole będzie niedostępne dla interesantów.
 
Z poważaniem
Maria Pikuła
Dyrektor Przedszkola Nr 6

 

 

SZANOWNI RODZICE!

Na podstawie:

  • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 z późn. zm.)

Informuję:

  • Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne oraz duże braki kadrowe, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego w dniu 03.03.2021 r. zawieszam wszystkie zajęcia w przedszkolu dla wszystkich grup przedszkolnych (I, II, III, IV, V) na okres od 04.03.2021 r. do 12.03.2021 r. włącznie.
  • W związku z zawieszeniem wszystkich zajęć, ogranicza się w całości funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenia dotyczą wszystkich grup. Oddziały, w których zajęcia zostały zawieszone będą realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Nauczyciele będą realizować podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem, innymi nauczycielami oraz specjalistami.
  • Specjaliści, terapeuci pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.
  • Przedszkole pozostaje czynne dla interesantów. Można również kontaktować się telefonicznie 63-242-42-33 oraz mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor

Maria Pikuła

 

Kształcenie na odległość w przedszkolach - informacje (plik pdf)

Zachęcamy do odwiedzania przedszkolnego Facebooka z licznymi ofertami zabaw.