Drodzy Rodzice!

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywać się w dwóch etapach:

I etap - kontynuacja – przeznaczony dla tych dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 należy złożyć u nauczycieli w grupie, niedostarczenie Deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

II etap – rekrutacja dzieci nowych

W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, należy postępować zgodnie z etapami wskazanymi pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/konin 

Strona będzie aktywna od 01.03.2024 r. do 27.03.2024 r.

Po zakończeniu rejestracji należy wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Deklaracja o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dla dzieci uczęszczających do przedszkola) - pobierz

ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin –

https://bipum.konin.eu/6223/dokument/4269

ZARZĄDZENIE Nr 16/2024 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie elektronicznego postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin –

https://bipum.konin.eu/6223/dokument/4343