Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,

szkołach i placówkach oświatowych

Dyrektor Przedszkola Nr 6  w Koninie informuje, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

                   

Przedszkole Nr 6, 62-510 Konin, ul. Solskiego 4

         tel. (63) 242 42 33